Skoči na vsebino

Varovanje podatkov

Izjava o zasebnosti (v nadaljevanju: Izjava) se nanaša na vse podatke, ki jih je uporabnik na spletni strani lingula.si vpisal in so posledično shranjeni v bazi upravljalca podatkov podjetja Lingula, d.o.o. Ameriška ulica 13, 1000 Ljubljana.

Katere osebne podatke obdelujemo

 • Za potrebe poslovanja na www.lingula.si zbiramo uporabnikove podatke, ki so običajno omejeni na ime in priimek, spol (zaradi naslavljanja) in e-poštni naslov.
 • Če se prijavljate na tečaj ali delavnico, potrebujemo tudi vaš naslov in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko, podatek o datumu rojstva (za namen uvrščanja v ustrezno skupino) in nekatere ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu lingula.si. Če je plačnik tečaja pravna oseba, potrebujemo tudi njene podatke.
 • Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku), ter štirje piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta). Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku lingula.si shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.
 • Podatke o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila (sledimo le anonimiziranemu kumulativnemu odstotku odprtih sporočil in klikov na povezave);
 • Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenih izdelkov (predmet nakupa, cena, naslov, čas trajanja tečaja, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

Pravne podlage obdelave podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev ali izdelek);
 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe (npr. prijavnica na tečaj), ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe (prijavnica na tečaj/delavnico) in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte, navadne pošte in SMS sporočil);
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za statistične analize o prodaji našega naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.
 • Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

 • Osnovne osebne podatke (ime, priimek, spol in e-naslov) hranimo več čas, dokler ste naročniki na naš e-časopis novice oz. nam niste dali zahteve za izbris podatkov.
 • Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.
 • Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.
 • Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.
 • Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Lingula, d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev vodenja stikov s strankami (CRM sistem Jetpack);
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (Mailerlite);
 • računovodski servis (RR System).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A. da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;

omejitev obdelave, kadar:

 • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

B. pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

 Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Upravitelj strani, Jezikovni center Lingula, d.o.o. zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici na tečaj, v prijavi na e-časopis ali povpraševanju, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom  izvedbe naročene storitve  ali samo določene aktivnosti neposrednega trženja:

 • pošiljanja e-časopisa z zanimivostmi in posebnimi ponudbami, 
 • vabil na občasne dogodke,
 • telefonskega pogovora v primeru, ko stranka potrebuje odgovor glede ponudbe.

Lingula, d.o.o., podatkov brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam.

Dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov

Prijavitelji na tečaje z izpolnjeno prijavnico in potrditvijo dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so jih navedli na prijavnici, za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila.

Naša zaveza

Upravitelj Lingula, jezikovni center, d.o.o. podatkov o uporabnikih brez njihove posebne privolitve ne bo predal, prodal ali zamenjal z nobeno tretjo osebo.

Vprašanja

Z registracijo uporabniškega računa, prijavo na e-časopis, tečaj ali delavnico in uporabo spletne strani lingula.si se razume, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in sprejel Splošne pogoje in to izjavo.Ameriška 

MENU