Ligula
Skoči na vsebino
Lingula, ta jezična šola | Lingula logo

Pravna obvestila

Materialne avtorske pravice

  • Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Lingula d.o.o. nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na lingula.si. To pomeni, da je brez Lingulinega pisnega dovoljenja prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in karšno koli razširjanje v komercialne namene.
  • Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

  • Lingula in avtorji vsebin, objavljenih na spletnih straneh, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.
  • V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Odgovornost Lingula, d.o.o.

  • Podjetje se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh.
  • S tem Lingula ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Informacije posredovane prek tega spletnega mesta so tako zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.